VAHİY

VAHİY
Bir fikrin, bir hakikatın veya emrin Allah (C.C.) tarafından Peygambere bildirilmesi. * Lügatte vahiy: Kelâm, kitap, işaret, irsal, ilham, ifham, emir, teshir, bir şeyi harfiyyen i'lâm, bazı hususi maksadları tebliğ gibi mânalara gelir. * Şeriatta vahiy: Dilediği ahkâmı, esrar ve hakaikı Peygamberan-ı Zişanına rüya, ilham, kitap, irsal-i melek yollarından biriyle Cenab-ı Hakk'ın bildirip ifham buyurması demektir.(Vahiy ve ilhamın farkları: Birincisi: İlhamdan çok yüksek olan vahyin ekserisi melâike vasıtas

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • vahiy — is., hyi, din b., Ar. vaḥy 1) Bir buyruk veya düşüncenin Tanrı tarafından peygamberlere bildirilmesi Bir ilham istiyorum bir gün vahye erecek. B. K. Çağlar 2) Bu biçimde bildirilen buyruk Birleşik Sözler vahyolunmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • KÜTÜB-Ü MÜNZELE — Vahiy ile Cenâb ı Hak tarafından indirilmiş, ihsan edilmiş mukaddes kitaplar.(... Kur anı nâzil eden Zât ı Zülcelâl, Mu cizat ı Ahmediye (A.S.M.) ile, Kur an vahiy olduğunu gösterir; isbat eder. Ve nâzil olan Kur ân dahi üstündeki i caz ile… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • VAHY-İ MAHZ — Kuvvetli ve sarih mertebede olan vahiy. Sırf vahiy olup, içinde Allah ın bildirdiğinden başka bir şey katılmamış vahiy …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Cebrail — is., öz., din b., Ar. cebrāˀīl Allah tarafından peygamberlere vahiy getirmekle görevlendirilen, dört büyük melekten biri …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tanrıcılık — is., ğı, fel. Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir Tanrı nın varlığına inanma, teizm Birleşik Sözler çok tanrıcılık kamu tanrıcılık neden tanrıcılık tek tanrıcılık tüm tanrıcılık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • vahyolunmak — nsz, Ar. vaḥy + T. olunmak Vahiy gelmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • vahy — (A.) [ ﯽﺣو ] vahiy …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • CİBRÎL — Cebrâil, Ruhül Kudüs. Cenâb ı Hakdan (C.C.) Peygamberimize (A.S.M.) vahiy getiren melek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • DÜRER-İ SEMAVÎ — Aslı vahiy ile gelen, parlak hakikatlı mânalar. Semâvi inciler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • LEYLE-İ KADR — Ramazân ı mübârekin ve senenin en kudsi ve kıymetli gecesi. Kur ân âyetlerinin ilk defa vahiy ile gelmeye başladığı gece. (Bak: Ramazan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”